[band]

Pro pořadatele

Objednávka vystoupení - jak postupovat

Obecně - zamluvit si u nás akci doporučujeme co nejvíce dopředu, na letní sezónu to může být i půl roku předem. Jen zřídka můžeme vyhovět těm, kdo se ozvou týden dopředu. Dále postupujte podle těchto kroků:

Prosím zvažte, pro koho a s jakým cílem danou akci pořádáte. Skupina Krounex je schopna hrát na mnoha typech akcí (zábavy, večírky), naše hudba je ale vhodná zejména pro mladou generaci. Konflikty způsobené rozzuřenými nájemníky domova důchodců, pro které jste původně chystali pohodový večírek, nemusí být pro nás ani pro vás příjemný.

Pokud vás předchozí bod neodradil, podívejte se do rozpisu, jestli pro váš termín máme volno.

Pokud jste si zcela jisti místem a datem, kontaktujte nás. Pro rychlou domluvu je ideální telefonický kontakt na kapelníka - telefonické objednávky jsou pro nás vždy závazné.

Týden před akcí se můžeme domluvit na detailech.

Na přání pořadatele je možné dodat originální plakáty KROUNEX formátu A2, které obsahují místo o velikosti asi 2/3 plochy plakátu k doplnění informací o pořádané akci.

Ceny za vystoupení

Cena vystoupení je vždy smluvní a stanovujeme ji dohodou s organizátory akce. Z naší strany je požadovaná částka odvozena od množství návštěvníků, zajištěného občerstvení, vzdálenosti,atd. Konečná cena za běžné celovečerní vystoupení (obvykle od 20 do 03 hod.) s použitím naší kvalitní techniky se pohybuje podle situace od 5000 Kč. Pokud bude vystoupení např. pro nepřízeň počasí zrušeno,je možné požadovat úhradu přiměřených cestovních nákladů.

Poplatky za autorská práva

Oznámení hudemní akce na Intergram, OSA apod. zařizuje podle zákona výhradně pořadatel akce. Stejně tak hradí i příslušné poplatky, které jsou mu za veřejnou hudební produkci vyměřeny. Ke stažení formulář pro OSA.

Technické podmínky

Disponujeme kvalitní vlastní kompletní zvukovou a světelnou aparaturou s vysoký výkonem, dostatečným pro většinu akcí. Ze strany organizátorů tedy na tyto prostředky neklademe žádné požadavky.

Pozornost věnujte prosím následujcím podmínkám:

  • pódium pro hudebníky: podium musí být zakryté střechou, o rozměrech min. 5x4 m, pro naše pohodlí (a bezpečí) raději 8x5 m, výška min. 2,5m, pro vyniknutí efektů doporučujeme 4 m pro světelnou rampu. Po stranách, popř. před pódiem vyžaduje místo 2x1m na umístění reprobeden. Ty mohou být umístěny i přímo na pódiu, v tom případě musí být jeho šířka dostačující. Po skončení produkce požadujeme osvětlení pódia ještě minimálně 1,5 hod.
  • přívod elektřiny: na pódiu zásuvka 400V/32A, jištění na proud min. 32A a více. Pro akce menšího rozsahu (malý sál, do 100 lidí apod.) může být po zredukování aparatury dostačující přívod 400V/16A nebo 3x230V.
  • místo pro zvukaře: je třeba vyhradit prostor 3x2m před pódiem (za parketem nebo na něm) ve vzdálenosti do 30m, který nemusí být krytý. Zvukař je osoba, mající na starosti zpravidla zvuk pro lidi kroutící se na parketu, je tedy bezpodmínečně nutné aby slyšel to samé co oni.

Kapela si vyhrazuje právo přístupu na místo konání produkce minimálně 1,5 hodiny před a také po skončení akce. Také vyžadujeme stálou akceschopnost pořadatelů pro zajištění pořádku a bezpečnosti kapely a aparatury.

Pokud nemůžete splnít některý z techto požadavků, kontaktujte nás. V případě hrubého nesplnění některého požadavku si vyhrazujeme právo na místě zrušit vystoupení (taky jsme jenom lidi).

Předem děkumene za Váš zájem a těšíme se na spolupráci.

 

 

sledujte náš Facebook

Krounex na Facebooku

sledujte náš Instagram

Krounex na Instagramu

sledujte nás na Youtube

Krounex na YouTube

sledujte nás na bandzone

Krounex na Bandzone