[band]

Kapela

Současní členové kapely

aleš

Aleš "Alonzo" Komínek

  • kytara, zpěv


Současné projekty:

Sólová tvorba

Bývalé kapely:

Hluboké bezvědomí

CKB

Gava Band

 

Eda

Eduard "Eda" Dokoupil

  • baskytara, řev


Současné projekty:

Seňorita

Gava Band

 

  Honza

Jan Šot

  • kytara, zpěv


Bývalé projekty:

Arest

 

Ondra

Ondřej Seidl

  • bicí nástroje


Bývalé projekty:

Epicentrum

 

  Historie kapely

1. Náročné začátky

Vznik skupiny Krounex sahá do poloviny 90. let minulého století. Tehdejší 3 studenti Střední průmyslové školy Jedovnice se rozhodli, že spolu vytvoří hudebně-zábavné těleso, ačkoli hudebních zkušeností neměli mnoho. Je pravda, že bubeník Lukáš „Džin“ Grim sice již nějaký čas docházel do Lidové školy umění na výuku bicích nástrojů, zejména v oblasti dechové hudby, ale to nemohlo vyvážit neznalost zbytku kapely. Po rozdělení nástrojů vyšlo najevo, že určitým přínosem může být u kytaristy Járy Lišky absolvování základů tříčtvrtečního klarinetu, taktéž na LŠU. Záhy se ale zjistilo, že rocková muzika si žádá zcela odlišné a specifické postupy. Kytarista Jára i hráč na basovou kytaru Eda Dokoupil si opatřili nástroje známé značky Jolana, které byly sice cenově dostupné, ale jejich kvalita byla mizerná. Došlo také k zapůjčení nezbytné základní aparatury z Jedovnické školy a 10. ledna 1995 se mohla v Domově mládeže Jedovnice konat první zkouška.

Po počátečních problémech s laděním nástrojů i hlasů si kapela formou experimentu osvojila některá pravidla, obecně platná v tzv. populární hudbě. Byly to například poučky typu: baskytara hraje přibližně to co kytara, nebo že do sóla se nezpívá. První nastudované skladby byly např. Travička od Alkeholu, Špinavá od Jasné páky, Válka s nebem od skupiny Torr nebo Jasná zpráva. Je pravdou, že se v uvedených skladbách hráčům mnohdy podařily opravdu odvážné alternace, ale radost ze skladby, dohrané až do konce, tyto drobné neúspěchy dokonale přehlušila. Zkoušku kapely už tehdy provázel ukrutný randál, který se šířil velmi daleko, dokonce až ke vzdálenému hřbitovu. V té době si kapela, která se pojmenovala názvem Krounex, také vytvořila na svou muziku svébytný názor, který pravil, že není důležité hrát dobře a srozumitelně, ale rychle a nahlas, což se projevilo dovětkem „Death, shit, fuck“ k jejímu názvu.

Už v dubnu 1995 se konalo první veřejné vystoupení. O co nižší byla úroveň produkce, o to větší bylo nadšení kapely i posluchačů. Dnes už by nikdo nevěřil, že lze uspořádat podvečerní hudební akci a přitom neumět zahrát více než 10 písní. Hlavní zbraní bylo proto neustálé opakování songů dokola a fanoušci si tak přišli na své.

Tehdy došlo také k angažování amatérské zpěvačky Jany Lajšnerové, zejména pro v té době populární hit Zombie. Také za její pomoci se konala akce u příležitosti posledního zvonění maturantů SPŠ. Tenkrát musel ředitel školy násilně ukončit produkci Krounexu, jehož členové byli oblečeni v pyžamu, násilným přerušením přívodu elektrické energie, neboť drtivá většina žactva se před školou místo výuky věnovala sledování živého vystoupení kapely a také zběsilého tance některých pogotanečníků. Středoškolské vzdělání poté tehdejší členové skupiny úspěšně dokončili, avšak přes prázdniny došlo k dočasnému přerušení činnosti kapely.

V listopadu 1995 se Krounex opět dal dohromady, ale již na půdě kulturního domu ve Světlé u Boskovic. V té době si jednotliví členové kapely začali uvědomovat, že jejich vokální výkony by nemusely stačit požadavkům náročného posluchače. Proto mezi sebe přizvali zpěváka Petra, který s nimi vystoupil na dvou velmi úspěšných akcích v lednu 1996. První z nich byla Miss SPŠ Jedovnice, kde se hrálo pro nabité hlediště místního kina, které čítalo přes 400 hlav. Toto se projevilo zejména na kvalitě produkce, která trémou velmi utrpěla. Přesto však byl ohlas kupodivu veliký. Poté následoval Skautský ples, kde se Krounex střídal s kapelou Kocouři a který se taktéž vcelku vydařil.

V průběhu roku skupinu Krounex zpěvák Petr opustil, což se vykompenzovalo přijetím nepříliš zkušeného, ale o to více zapáleného basáka, pseudozpěváka a manažera Jana Hrnčíře. Dosavadní basák Eda nenápadně přešel na doprovodnou kytaru, což dokonce ani on sám dnes nepovažuje za svoje nejlepší období. Během zbytku roku 1996 a začátkem roku 1997 absolvovala kapela několik málo veřejných akcí zejména ve Světlé.

 

2. Opět další změny

Na jaře roku 1997 nastaly opět personální změny. Do sestavy se nenápadně zamíchal zpěvák a hráč na vypůjčené klávesy Jiří „Čmelák“ Palán, který hudební úroveň tělesa velmi pozvedl. Poté přišla také jeho sestra Hana, která vystřídala na postu příležitostné zpěvačky Eriku z Blanska, která se předtím zúčastnila několika zkoušek. Dál se jevilo jako neúnosné daleké dojíždění bubeníka Džina, proto bylo třeba najít náhradu. Za veliké štěstí je považováno angažování nadějného Amati-bubeníka a elektrického muže Daniela Koblížka, který byl z Jevíčka, ačkoliv někteří lidé tvrdili, že „tam Kobléžci nikdá nebévali“.

V následující době, jak muzikanti postupně získávali (zejména metodou pokus-omyl) cenné zkušenosti, si mohli dovolit hrát mimo Hrobaře, Visacího zámku a Kabátu také složitější kusy. Zejména byla ceněná kytaristova sólová improvizační práce, která mnohdy sahala až za hranice jeho nástroje. Z výpovědí tehdejších členů formace Krounex mimo jiné víme, že manažerská činnost Jendy Hrnčíře tenkrát způsobila vznik fám a pověstí, které slibovaly větší úroveň kapely, než ve skutečnosti byla. Proto se tedy v roce 1997 podařilo uskutečnit několik akcí, například Silvestr v Blansku, o jehož úspěchu se dodnes vedou spory. V tomto období se v Krounexácké sestavě mihl mladý klávesista Jiří Rosenberg ze Šebetova a odešel Jenda Hrnčíř, jehož umění skupina nebyla schopna využít ani docenit.

 

3. Služba vlasti

V roce 1998 absolvoval Dan Koblížek roční základní vojenskou službu jako člen posádkové hudby v Českém Krumlově, jakožto hráč na pohřební buben v barvách KFOR. Toto bylo příčinou přerušení činnosti Krounexu, během čehož někteří členové přešli do bluegrass-country kapely Nerwaři a někteří nedělali radši nic.

Po příchodu bubeníka do civilu začala skupina opět zkoušet. Kytarista Jára Liška však začal tenkrát překvapivě naznačovat, že ho hudební práce sice baví, ale toho času se nedostává. Došlo tedy k tomu, že skupinu po letech opustil a stejně tak učinil také Jiří Palán, který se chtěl věnovat hudbě podle not. Zajímavostí může být, že Dan a basák Eda tenkrát nacvičili s dalšími dvěma muzikanty pásmo písní, které tenkrát na Silvestra za úplatu předvedli na Letovickém náměstí, ovšem v ukrutném desetistupňovém mrazu. Oslavu příchodu nového roku však ještě naštěstí stihli.

V roce 2000 se tedy Dan Koblížek, Hana Palánová i Eda Dokoupil věnovali vlastním hudebním projektům a příležitostným kapelám. Přelom roku 2000 a 2001 zastihl basáka Edy, posledního zakládajícího člena Krounexu, již na vojně, v důsledku čehož byl nucen na půl roku přerušit svoje hudební aktivity.

 

4. Konečně to hraje

Na jaře 2001 však inicioval jednání o vytvoření zábavové kapely která by uspokojovala jeho představy o kvalitě. Ihned se samozřejmě spojil s mohykánem Danielem Koblížkem a také s odvážným zpěvákem Rudou Šnébergrem, se kterým se znali již z některých předchozích akcí. Důležitý post kytaristy obsadil tehdy ještě neznámý Franta Komínek z Uhřic, jehož taneční kreace při vystoupeních jsou dodnes předmětem údivu. Tato čtveřice záhy pochopila, že jim tato sestava vyhovuje jak hudebně, tak i lidsky a poněvadž nikoho žádné lepší jméno nenapadlo, tak název Krounex opět ožil. Zkoušky se přesunuly z basákovy ložnice do Jevíčských sklepních prostor, což velmi ulehčilo život jeho rodině a psovi.

Premiérové vystoupení u příležitosti Jevíčské pouti na plošině návěsu kamionu uprostřed náměstí způsobilo svoje. Můžeme s jistotou tvrdit, že do řad trhovců i starších občanů Jevíčka mohla jejich hlasitá produkce, která byla trochu tvrdšího ražení, vnést přinejmenším zmatek. Skupina se v té době (což se ukázalo jako velmi dobrý tah) spojila s tehdy nadějným DJ a dnes raději zvukařem Štěpánem Friedlem, který jí poskytl technické vybavení.

Další veřejné vystoupení Krounexu bylo hostování na zábavě ve Velkých Opatovicích v září 2001, které mu otevřelo cestu k zábavovým pódiím v místě i okolí. Ačkoli se tomu členové kapely někdy až nepředstíraně divili, většinou slyšeli na svoji adresu pochvalné výroky, což je povzbudilo do další zapálené práce. V roce 2002 pak byl přizván na doprovodnou kytaru a tahací harmoniku multiinstrumentalista Aleš Komínek, který se se skupinou velice rychle sžil.

Po úspěšném roce 2003 se v lednu 2004 s kapelou rozloučil zpěvák Ruda, kterého záhy nahradil již poměrně znalý hudebník Martin Korčák, který už měl určité zkušenosti, například z kapely Deka. Tato obměna v sestavě vedla k částečné obměně repertoáru. Změna na postu zpěváka byla ceněna mimo jiné především z důvodu většího rozsahu Martinova hlasu. Martin spolu s Danem (kytara) a na krátký čas také za přispění Edy (basa) v tomto období mimo jiné tvořili své původní písně v jevíčském projektu Sajlens.

Pro svou produkci potřebuje skupina také světelného technika, jímž byl v začátcích zábavového hraní známý Dj Micio alias „Míťa“ a není bez zajímavosti, že je podle neověřených zpráv bratrem známého krále normalizačního popu Michala Davida. Na tomto postu ho však vystřídal bývalý dechovkový bubeník Radek Lev „Tygr“. Protože však chlastal víc než zbytek kapely, tak byl vyšší mocí v roce 2005 vyměněn za Tomáše Dokoupila. Jelikož však má Krounex na osvětlovače smůlu, i tento člověk na vlastní žádost tuto funkci pokládá.

Z důvodu vyhoření a také částečně z důvodu neochoty řešit neustálé problémy některých členů s termíny akcí předává na sklonku roku 2006 Eda demokraticky funkci kapelníka do rukou pečlivého Aleše Komínka, který se této role, jak se ukázalo později, zhostil velmi dobře.

Začátkem roku 2008 opouští kapelu po několika letech působení kytarista Franta Komínek, aby se mohl již plně věnovat nové kapele Mandoria, hrající vlastní tvorbu tvrdého ražení. Jediným kytaristou v kapele se tedy stává jeho bratr Aleš, který se mezitím vypracoval ve velmi dobrého hráče. Připojil se mezitím také k práci ve skupině Hluboké bezvědomí, kde již působil za bicí soupravou Dan.

Neustále hledání dalšího hudebníka, který by doplnil sestavu o nějaký další nástroj, vyústilo v krátkou epizodu s Milanem Kochem, který se začátkem roku 2009 ujal doprovodné kytary. Brzy se však z jeho přístupu ukázalo, že pro kapelu není ten pravý a po půl roce byl promptně odejit. Proto se Krounex opět vrátil k osvědčenému výdrbu, kdy je v písních s harmonikou kytara pouštěná z CD nosiče. Při takovéto produkci však občas z důvodu kombinace digitálních zařízení a lidského faktoru docházelo ke vtipným situacím, zejména v souvislosti s držením tempa.

V roce 2009 se vyřešily problémy s nedostatkem volných termínů D. Koblížka (především pracovní důvody) angažováním mladého nadějného bubeníka Luboše Němce. Tento dokázal podle potřeby velmi pružně zastoupit za bicí soupravou Dana a zejména v letních měsících umožnil účinkování na několika stěžejních akcích. Luboš, pokud zrovna nehraje, jinak zaskakuje v obsluze blikátek za světelným pultem. Stejně tak se výjezdů kapely v poslední době občas účastní dávný přítel a maskot kapely, Ruda Šnéberger. V případě potřeby je angažován jako doplňkový zpěvák, případně plní další funkce.

V období let 2010 - 2014 se složení kapely neměnilo, bubnoval převážně Dan Koblížek. Světla zajišťoval obvykle Tomáš Dokoupil, došlo i k pár akcím, kde byl jiný zvukař, než Štěpán. V roce 2012 kapela natočila svou vlastní píseň Bohatej a zdravej (hudba i text E. Dokoupil), za kterou získala od basáka z Beznadějného případu zlatou desku. Martin si pořídil zhruba v roce 2012 nové klávesy a hraje doprovod k některým songům. Aleš Komínek si vybral několik písní, u kterých zpíval hlavní zpěv. Skupina v roce 2013 na pozvání kapely Hovädá dokonce vyjela hrát na motorkářský sraz na Slovensko, ovšem démon alkohol byl příčinou neslavného hudebního výkonu. Krounex v průběhu roku hrál vždy několik tradičních akcí, jako Pivní slavnosti ve Velkých Opatovicích, Pytlácká noc v Chornicích či vinobraní v Sulíkově.

 

5. Změna sestavy

Martin Korčák již chtěl s hraním skončit, čímž pádem měla kapela postupně méně akcí v roce. Ruda za něho v roce 2014 s pekelným úspěchem 2x zaskočil na zábavě. Ovšem na štěpánské zábavě v Trnávce koncem roku 2014 konalo Martinovo poslední vystoupení. Taktéž Dan kvůli zaměstnání a dětem velice omezil hraní. Počínaje rokem 2015 skupina získala nového zpěváka Pavla Nemese (ex Krematorium) z Jevíčka, se kterým částečně obměnila repertoár. Úlohu hlavního bubeníka zároveň převzal Luboš.

V následujících dvou letech kapela vystupovala na tradičních akcích v okolí Jevíčka a Boskovic. Se svou produkcí se ale podívala i do vzdálenějších lokali, např. do Ochozi u Brna nebo k Hustopečím. S Danem za bicími Krounex dokonce odehrál sokolský ples v jedné obci pod Brnem, na který si členové připravili zčásti speciální repertoár včetně lidových písní. Kapela zahrála i na jedné svatbě v Brně. Dvou akcí v roce 2016 se v roli hlavního zpěváka a hostujícího klávesisty zúčastnil i přítel kapely Jiří Palán. Stále častěji kapela spolupracovala i s jinými zvukaři, například s Markem Nejezem.

Někteří členové měli i paralelní hudební projekty. Eda a Aleš společně nějaký čas hráli v kapele Arakain revival (Nerakain), která zkoušela v Lipovci. Aleš dále působil v brněnské formaci CKB, která se zúčastnila i festivalu Masters of Rock. Eda se stal členem skupiny Seňorita z Boskovic, hrající vlastní rockovou tvorbu.

Zpěvák Pavel Nemes však v průběhu roku 2016 avizoval konec svého angažmá v Krounexu a i Luboš dával stále více přednost jiným aktivitám. Dan byl stále pracovně a rodinně zaneprázdněn, takže s ním nebylo možné v nejbližší budoucnosti počítat. Proto se Aleš a Eda rozhodli hledat jiné muzikanty, a to i v širším okolí. Poslední akcí ve výše uvedeném složení byla tradiční Štěpánská zábava v Městečku Trnávce 26. 12. 2016.

 

6. Krounex II

O členství v kapele Krounex projevil zájem zkušený Mick Vaněk z Černé Hory, někdejší bicmen kapely Demonium a Decadent. Současně chtěl Aleš převzít úlohu zpívajícího kytaristu, na což se svědomitě připravoval pod dohledem učitelky zpěvu. Kapela tedy ve třech začala koncem roku 2016 zkoušet v Černé Hoře. Záhy se přidala zpěvačka Jana Havelková-Pupecká, což umožnilo oživit repertoár.

Po neúspěšném otestování dvou hudebníků na pozici druhé kytary se podařilo získat do sestavy sedmistrunného kytaristy Vojtěcha Kuchty, toho času bytem v Brně. Z důvodu posílení exponovaného postu hlavního zpěváka se na inzerát v březnu 2017 přihlásil zkušený Jiří Jaroš z Kuřimi.

V dubnu 2017 se již podařilo s velkým nadšením a chutí nazkoušet víceméně nový repertoár s více než 50 písněmi, z nichž většinu tvoří songy, které se příliš na zábavách nehrají a jsou neokoukané. Změnila se i podoba kapelních internetových stránek a zapracovalo se i na propagaci na Facebooku. Tehdy šestičlenná skupina Krounex měla v nové sestavě premiéru v období Velikonoc v Letovicích 14. dubna 2017. Lze říci, že Krounex nyní chytil druhý dech a snad bude dobrými hráčskými výkony bavit nejen sebe, ale i posluchače.

V průběhu roku 2017 se zpěvák Jiří Jaroš rozhodl již nepokračovat v působení s kapelou a nadále se věnovat sólové činnosti. Proto se Aleš a Vojta dohodli na částečném rozdělení hlavních zpěvových partií. Nyní můžete vidět a slyšet v kapele Krounex nevídanou věc, a to rovnou tři sólové zpěváky - Aleše, Janu a Vojtu.

V roce 2018 odehrála kapela standardní letní sezónu s několika velmi dobrými akcemi. Kapela hrála především tvrdší repertoár s více než 80 písněmi. Kytary měli muzikanti standardně podladěny o půl tónu k usnadnění zpěvových partů. U pár songů Krounex použil i nahrané samply, což umožnil bubeník Mick, hrající podle metronomu. Na pár akcích Janu výborně zastoupila zpěvačka Monika, která s Mickem dříve vystupovala. Koncem roku 2018 se Eda přidal ke kapele Gava Band, kde účinkoval společně s Alinem a bratry Gavandovými se širokým repertoárem na plesech, oslavách a svatbách.

V roce 2019 se ke Krounexu připojil zpěvák Honza Gavanda (ex Medium Blansko), který vedle zpěvu obsluhoval i akustickou, někdy i elektrickou kytaru. Nahradil tak Vojtěcha Kuchtu, který sám avizoval přechod na sólovou dráhu, a tak do sezóny 2019 již nenastoupil. Kapela odehrála v tomto roce celkem 14 akcí, z nichž poslední byl motosraz v Pohledech, 14. září 2019. To byla ovšem po osmnácti sezónách definitivně poslední akce této formace na zábavových pódiích.

 

7. Krounex 3.0

Důvodem k ukončení hraní zábav bylo především rozhodnutí Aleše Komínka, věnovat se naplno vlastní tvorbě v rámci projektu Krounex 3.0. Tato formace paralelně fungovala již od roku 2018 ve složení A. Komínek (kytara, zpěv), E. Dokoupil (baskytara, voc.) a D. Koblížek (bicí nástroje, voc.). Krounex 3.0 vyprodukovala před svým prvním veřejným vystoupením v červenci roku 2019 na Pytlácké v Chornicích (před kapelou Alkehol) celkem 8 vlastních písní.

V druhé polovině roku 2019 probíhalo natáčení písně Poslouchej kámo a současně Aleš pracoval na shánění druhého kytaristy a především bubeníka, neboť Dan tehdy kvůli zaměstnání  trpěl nedostatkem času. Po určitém hledání a se podařilo na post druhého kytaristy angažovat Jan Šota (se kterým se Aleš a Eda znali z působení v kapele Arakain revival) a na bicí pak Ondřej Seidl (ex. Epicentrum).

 

 

sledujte náš Facebook

Krounex na Facebooku

sledujte náš Instagram

Krounex na Instagramu

sledujte nás na Youtube

Krounex na YouTube

sledujte nás na bandzone

Krounex na Bandzone